Resmi Gazete'de bugün: 9 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete karar, Resmi Gazete'de bugün ne var?

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
9 Ocak 2024 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. 9 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de ne olduğunu araştıran vatandaşlar, Resmi Gazete 9 Ocak 2024 tarihinde yayımlandı. 9 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar neler? Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? 9 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler? İşte, 9 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararları... gibi araştırmalar yaparak 9 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanan kararları öğrenmeye çalışıyor. İşte, 9 Ocak 2024 Resmi Gazete Kararları... 6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ--------------------------------------------------------- CUMHURBAŞKANI KARARLARI -------------------------------------------------------- –– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2024/7) YÖNETMELİKLER --------------------------------------------------------- –– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER --------------------------------------------------------- –– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) –– 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi –– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2023/48) KURUL KARARI ---------------------------------------------------------–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/01/2024 Tarihli ve 12337 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ---------------------------------------------------------ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ---------------------------------------------------------–– Anayasa Mahkemesinin 23/5/2023 Tarihli ve 2019/22554 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/6929 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/12366 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2018/35591 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/38627 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2020/879 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2020/20131 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2018/27682 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 19/10//2023 Tarihli ve 2020/20852 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 29/11//2023 Tarihli ve 2016/9303 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2018/10997 Başvuru Numaralı Kararı YARGITAY KARARI ---------------------------------------------------------–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ---------------------------------------------------------a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Üst