Resmi Gazete'de bugün: 10 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete karar, Resmi Gazete'de bugün ne var?

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
10 Ocak 2024 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. 10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de ne olduğunu araştıran vatandaşlar, Resmi Gazete 10 Ocak 2024 tarihinde yayımlandı. 10 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar neler? Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? 10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler? İşte, 10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararları... gibi araştırmalar yaparak 10 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanan kararları öğrenmeye çalışıyor. İşte, 10 Ocak 2024 Resmi Gazete Kararları... 10 OCAK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ------------------------------------------------------------------------------------------------ YÖNETMELİKLER –– Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI -------------------------------------------------------------------- –– Anayasa Mahkemesinin 11/10/ 2023 Tarihli ve E: 2020/76, K: 2023/172 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/9/2023 Tarihli ve 2019/30833 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ ------------------------------------------------------------------------------------------------ a - Yargı İlânı b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Üst