Rekor sermaye artırımı geliyor! 1.5 milyar TL!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Rekor sermaye artırımı geliyor! 1.5 milyar TL! Trabzonspor #TSPOR, KAP'a yaptığı açıklamayla sermaye artırımı kararı duyruldu. İşte yapılan açıklamanın detayları; Yönetim Kurulumuzun 09.01. 2024 (bugün) tarihli toplantısında; - Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 2.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%150 bedelli) 2.500.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, -Arttırılan 765.004.937,94 TL (YediYüzAltmışBeşMilyon DörtBin DokuzYüzOtuzYedi Türk Lirası DoksanDört Kuruş)'lik sermayeyi temsil eden payların A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 734.995.062,06 TL (YediYüzOtuzDörtMilyon DokuzYüzDoksanBeşBin Altmışİki Türk Lirası Altı Kuruş)'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, -Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, -Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına, -Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B gurubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, -Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine, -Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına, -Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, -Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, -Sermaye artırımı işlemine istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesine göre hazırlanmış olan yönetim kurulu beyanımızın kabul edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla, Bedelli sermaye artırımı nedir?Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hisse senetlerini nominal değer üzerinden veya primli olarak artırması anlamına gelir. Bu işlem, şirketin sermayesini artırmak için mevcut hissedarlarına yeni hisse senetleri satma yoludur. Bedelli sermaye artırımında, yeni hisse senetleri ihraç edilir ve bu yeni hisse senetlerini almak isteyen mevcut hissedarlar öncelikli olarak bu yeni payları alma hakkına sahiptirler. Bu işlem genellikle şirketin nakit ihtiyacını karşılamak, yatırım yapmak veya borçları azaltmak gibi amaçlarla gerçekleştirilir. Yatırımcılar bu tür bir işlemle şirketin büyüme potansiyeline katkıda bulunabileceğini düşünebilirler.
 
Üst