İstanbul Fatih Cami Nerede? Ne Zaman Açıldı? Fatih Sultan Mehmet İle Bağlantısı Var Mı?

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
İstanbul Fatih Cami Nerede? Ne Zaman Açıldı? Fatih Sultan Mehmet İle Bağlantısı Var Mı?Fatih Camii ve Külliyesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan, II. Mehmed tarafından yaptırılan tarihi bir yapıdır. Külliye, 16 medrese, bir hastane (darüşşifa), bir konukevi (tabhane), bir aşevi (imaret), bir kütüphane ve bir hamamı içermektedir. İstanbul'un yedi tepesinden birinde konumlanmış olan bu yapı, 1766 depreminde yıkılmasının ardından onarılarak 1771 yılında günümüzdeki şeklini almıştır. 1999 Gölcük Depremi sonrası tespit edilen zemin kaymaları nedeniyle 2008'de başlatılan zemin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sonucunda 2012 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Tarihi açıdan bakıldığında, Fatih Camii'nin yer aldığı tepe, Bizans döneminde Havariyyun Kilisesi'nin bulunduğu yer olarak düşünülmektedir. Bu tepe, Bizans imparatorlarının gömüldüğü bir yer olarak bilinir. Fethin ardından, buradaki yapı Patrikhane kilisesi olarak kullanılmış ve daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından cami ve külliye inşa edilmiş, patrikhane ise Pammakaristos Manastırı'na taşınmıştır. Ali Saim Ülgen'in Halim Baki Kunter ile birlikte hazırladığı bir makaleye göre, cami kilise üzerine inşa edilmemiştir. 1462 yılında başlanan yapım, 1469 yılında tamamlanmıştır. Caminin mimarı, Sinaüddin Yusuf bin Abdullah (Atik Sinan) olarak bilinir. 1509 İstanbul depreminde büyük hasar gören cami, II. Bayezid döneminde onarılmış, ancak 1766'daki deprem sonucu harabe haline gelince Sultan III. Mustafa tarafından Mimar Mehmed Tahir Ağa'ya tamir ettirilmiş ve orijinal görünümünü kaybetmiştir. 1932 yılında ise Türkiye'de ilk kez Türkçe ezan bu camide okunmuştur. Cami, ilk inşasından günümüze sadece şadırvan avlusunun üç duvarı, şadırvan, tac kapı, mihrap, minarelerin birinci şerefesine kadar olan kısımları ve çevre duvarının bir bölümünü korumuştur. Şadırvan avlusundaki revaklar, kıble duvarına paralel olarak diğer üç yönden daha yüksektir. Kubbe dış kasnakları sekiz köşelidir ve kemerlere oturur. Kubbelerin alt ve üst pencereleri geniş silmelerle çevrelenmiş, söveler mermerden yapılmıştır. Fatih Camii'nin ilk yapımında, cami alanını genişletmek için duvarlar ve bir kubbe inşa edilmiş, daha sonra yarım bir kubbe eklenmiştir. İkinci yapılışında ise payandalı camiler planı uygulanmıştır. Merkezi kubbe dört büyük fil ayağına otururken, çevresini dört yarım kubbe sarmaktadır. Minarelerin taş külahları 19. yüzyıl sonunda yapılmıştır. Mimar Mehmed Tahir Ağa, camiyi tamir ederken eski parçaları barok tarzdaki yeni parçalarla birleştirmiştir. Cami bahçesinde, Fatih Sultan Mehmed başta olmak üzere, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinin türbeleri ve mezarları bulunmaktadır. Bu türbeler arasında Gülbahar Valide Hatun, Gazi Osman Paşa, Abidin Paşa gibi isimlerin yanı sıra, Sadrazamlar, Şeyhülislamlar, müşirler ve ilim adamları da yer almaktadır. Ayrıca, Halil İnalcık, Sadrazam Mustafa Naili Paşa, Sadrazam Abdurrahman Nureddin Paşa, Şeyhülislam Amasyevi Seyyid Halil Efendi gibi pek çok ünlü ismin mezarları da burada bulunmaktadır. Kaynak: Haber Merkezi
 
Üst