ENERJİ DEVİ TAVAN! Karlılığını %322 Artırdı! 9 Milyarlık Yatırım Yapıyor!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Biotrend Enerji (BIOEN) dev yatırıma gidiyor. Şirket Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı, teşvik almaya hak kazandı. Yatırımın toplamı 9.181.700.000TL olacak. Şirketin alacağı teşvik şu avantajları kapsıyor: Gümrük vergisi muafiyeti, - KDV istisnası, - KDV iadesi, - Vergi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı: %60, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100), - Sigorta primi işveren hisse desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 5 yıl), - Nitelikli personel desteği (azami 100.000.000 TL) ve - Yatırım yeri tahsisi BIOEN son açıkladığı 2023 yılı 9 aylık bilançosunda karlılığını %322 artırmış ve 353.771.000TL kar rakamı açıklamıştı. BIOEN hissesi borsada bugün TAVAN! Hisse uzun zamandır yatay satıcılı devam ediyordu. 19 Ekim de 26.02TL zirve fiyattan dönen hisse, Aralık sonunda 16.02TL ye kadar düştü. Hisse bugün 18.66TL tavandan işlem görüyor. Borsa açıklaması: 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24 Kasım 2023 tarihli ve 7885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilecek Nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı, teşvik verilmesine karar verilmiştir. 9.181.700.000 TL öngörülen toplam sabit tutarlı işbu yatırımımızın Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri uyarınca 1 Mart 2023 tarihinden itibaren 3 yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir. İşbu yatırımın tamamlanması için bir defaya mahsus olmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ek süre verilebilir. Yatırım için sağlanan destek unsurları aşağıdaki şekildedir: - Gümrük vergisi muafiyeti, - KDV istisnası, - KDV iadesi, - Vergi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı: %60, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100), - Sigorta primi işveren hisse desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 5 yıl), - Nitelikli personel desteği (azami 100.000.000 TL) ve - Yatırım yeri tahsisi Yatırım teşvik belgesi verilmesine ilişkin süreç ve bu yatırımımız ile ilgili güncel gelişmeler yatırımcılarımız bilgisine sunulacaktır. İlgili teşvike ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yayımlandığı Resmi Gazete ekte yer almaktadır.
 
Üst