Atatürk ve Arap Düşmanlığı

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Yakalarındaki GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK resmi ile ARAP düşmanlığı yapanlar, ABD-NATO-Siyonizm'in TÜRK/ARAP/ACEM/RUS/ASYALI ve LATİN düşmanlığına yuvarlanırlar.Atatürk, ömrünü Emperyalizm'e karşı savaşarak ve bozguna uğratarak geçirmiş, yalnız Türk Milletinin değil Emperyalizm tarafından ezilen Tüm Milletlerin ilham veren lideri olmuştur.Bugün "Lawrence" gevezeliği ile ARAP düşmanlığı yapanlar,Emperyalizm'in Türkiye/Arap Devletleri ve tüm Dünya'ya yönelik tehditlerini gizliyorlar. Atatürk 1920'lerin başında Halepten Nablus'a Fransızlara karşı kök söktüren Arapların direnişine Atatürk'ün kurduğu gizli örgütüyle katıldığını biliyorlar mı? Hatta örgütün adı Türk-Arap Muhadenet Cemiyeti, kurucusu da Ali Şefik (Özdemir) Atatürk döneminde Arap dünyası ve diğer Batı Asya(Ortadoğu) ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulması şarttı, bu nedenle Sadabat Paktı kurulmasına önem verdi ve öncülük etti. Boşuna uğraşmayın Atatürk'ün siyasetlerinde ve eylemlerinde Ne Arap, ne Fars(İran), ne Afgan, ne Hindu ne de diğer mazlum halklara düşmanlık bulabilirsiniz. Bu uğraşlarınızla Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürer ve kışkırtmalara alet olursunuz. Atatürkün Hakimiyeti Milliye Gazetesine verdiği beyanatta, "Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi… Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün Şark'ın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan Şark milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir.” Kaynaklar: Atatürk'ün Bütün eserleri Cilt 6... * Hakimiyeti Milliye - 11 Şubat 1920 sayısı... * Yararlandığım yer : Gülşehir Halk kütüphanesi..
 
Üst