%850.82 Primlenen Hisseye Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Açıklaması Geldi!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. tarafından kayıtlı sermaye tavanı artırımına ilişkin bildiri yayınlandı. Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Detaylar Nelerdir? Şirket kayıtlı sermaye tavanını 575.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarıyor! Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.01. 2024İlgili İşlem : Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 575.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) : 31.12.2028 KAP'ta yer alan açıklama aşağıdaki gibidir; Şirketimizce belirlenen kayıtlı sermaye tavanının süresinin sonuna gelinmiş olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede;1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl süre ile 575.000.000 TL'den (beşyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) 2.500.000.000 TL'ye (ikimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,2. Bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.QNBFL 6 ayda %850.82 primlendi! Hissenin grafiği aşağıdaki gibidir;
 
Üst