6 Ocak Resmi Gazete kararları? Resmi Gazete'de bugün ne var? Resmi Gazete...

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
6 Ocak 2024 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. 6 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de ne olduğunu araştıran vatandaşlar, Resmi Gazete 6 Ocak 2024 tarihinde yayımlandı. 6 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar neler? Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? 6 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler? İşte, 6 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararları... gibi araştırmalar yaparak 6 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanan kararları öğrenmeye çalışıyor. İşte, 6 Ocak 2024 Resmi Gazete Kararları... 6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARIYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMLERİ------------------------------------------------------------------------- MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alanında İşbirliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında (Interreg VI-A) IPA Türkiye-Bulgaristan Programına İlişkin Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar ATAMA KARARLARI–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar YÖNETMELİK–– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GENELGE–– Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2024/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi TEBLİĞLER–– Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ –– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İLAN BÖLÜMÜ------------------------------------------------------------------------- a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Üst