500 Lot 1000 Lot Olacak! 1 Yılda %95 Primlenen Şirketten Bedelsiz Sermaye Artırımı!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ( KAP) yapılan bildirimde %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak belirlendiği bildirimde, çıkarılmış sermayenin "Geçmiş Yıl Karları" hesabından karşılanmak suretiyle 397.256.000 TL'ye yükseltileceği açıklandı. Ayrıca, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 198.628.000 adet payın, 433.172 adedinin A Grubu, 198.194.828 adedinin B Grubu nama yazılı olarak çıkarılacağı ifade edildi. Bu çerçevede, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine dağıtımın kaydi sistem esaslarına uygun olarak yapılacağı ve mali müşavirlik raporu ile tevsik edileceği belirtldi. Böylece 500 lotu olan bir şirket yatırımcısı 1000 lota sahip olacak. Bedelsiz Sermaye Arttırımı Nedir? Neden Yapılır? Bedelsiz sermaye arttırımı, bir şirketin mevcut ortaklarına yeni hisse senetleri dağıtarak, mevcut sermayesini arttırma işlemidir. Bu tür bir artışta, şirket yeni hisse senetleri ihraç eder ve genellikle mevcut ortaklar bu yeni paylara bedel ödemezler. Yani, ortaklar ellerindeki mevcut hisselerin karşılığında yeni hisse senetleri alırlar. Bedelsiz sermaye arttırımının temel amacı şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve büyüme potansiyelini artırmaktır. Bu işlem, şirketin nakit akışını artırmak ve yeni yatırımlar yapmak için kaynak yaratmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin borçlarını azaltarak finansal esneklik sağlamasına da katkıda bulunabilir. Bedelsiz sermaye arttırımı genellikle şirketin karlılığını ve büyüme beklentilerini yansıtarak yatırımcılara pozitif bir sinyal gönderir. Bu, şirketin değerini artırabilir ve hisse senedi fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, bedelsiz sermaye arttırımı mevcut hissedarlar arasında mevcut hisse değerini sulandırabilir, çünkü şirketin toplam değeri artarken, bu değer mevcut hissedarlar arasında paylaştırılır. Yatırımcılar, bedelsiz sermaye arttırımının şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından olumlu bir adım olduğunu düşünerek, bu tür bir stratejiyi destekleyebilirler
 
Üst