3 Milyar TL'lik Sermaye Tavanı Artırımı!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZRGYO) bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bir bildirim yayınladı. Yayınladığı bildirimde şirket 5 yıllık sermaye tavanı artırımı izninin sona ereceğini açıkladı. Bu sürenin sona ermesiyle ZRGYO, kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl için uzatılması için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Aynı zamanda şirket 7.000.000.000 TL olan sermayesini 10.000.000.000 TL'ye yükseltmeyi de planladığını ve bu konuda başvuruda bulunduğunu açıkladı. Şirketin KAP açıklaması ise şöyle: "Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı iznimiz 2024 yılında 5 yıllık süreyi dolduracağından II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl için uzatılması ile 7.000.000.000.- TL (yedimilyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000.- TL (onmilyar Türk Lirası)'ye çıkarılması, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadili hususlarında 02.01.2024 tarihinde Kurula başvurulmuştur."
 
Üst